Because of …

eTwinning projekt z delovnim naslovom Because of …

Na podlagi knjige Because of Winn-Dixie, avtorice Kate Camillo, bodo učenci izvajali različne poustvarjalne naloge v mednarodno mešanih skupinah.

Sodelovali bodo učenci naše šole in šole iz Jihlave na Češkem, stari 13 oz 14 let.

Predmetna področja:

Medpredmetnost, Informatika / IKT, osnovnošolski predmeti

Ključne kompetence:

Kulturna zavest in izražanje, digitalna kompetenca, pismenost

Cilji:

Učenci bodo razvijali svoje bralne in jezikovne sposobnosti.

Krepili bodo motivacijo za branje.

Izboljšali bodo svoje digitalne kompetence.

Naučili se bodo sodelovati v mednarodnih ekipah.

Spletla se bodo nova prijateljstva.

Razvili bodo svojo ustvarjalnost in domišljijo.

Spoznavali in spoštovali bodo različne kulture.

Potek dela:

Projekt bo trajal od septembra do maja. Naloge bomo izvajali glede na dogovorjeni časovni okvir.

Delo bomo nadgradili z Erasmus plus mednarodnima mobilnostima oktobra in marca.

Končni rezultat bo e zbirka nastalih izdelkov.

 

Litija, september 2023

Nevenka Mandelj

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)