Knjižnični red

1. POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Storitve šolske knjižnice so v enaki meri namenjene vsem članom šolske skupnosti, ne glede na starost, raso, spol, vero, narodnost, jezik, poklicni ali družbeni status. Posebne vrste storitev in gradiv je knjižnica dolžna zagotoviti oziroma priskrbeti tistim uporabnikom, ki ne morejo uporabljati običajnih storitev in gradiv.

2. ČLANSTVO

Vsi učenci in zaposleni so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi (starši, bivši učenci…). Članarine ni.

3. ČAS ODPRTOSTI KNJIŽNICE

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan od 7.45 do 14.00 ure, razen kadar v njej poteka pouk. Med glavnim odmorom je zaprta.

4. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabnikom je v knjižnici na voljo različno gradivo: leposlovne in poučne knjige, revije, mediotečno gradivo (CD-romi, CD-plošče, avdio kasete, videokasete…), referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi…).

Ob koncu šolskega leta je potrebno izposojeno gradivo vrniti v knjižnico.

Učenci devetih razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija.

Uporabniki, ki si želijo izposoditi počitniško branje, to lahko storijo v dogovoru s knjižničarko. Nerednim uporabnikom se izposoja odreče, dokler ne vrnejo gradiva z zamujenim rokom.

– IZPOSOJA NA DOM

Knjige si uporabniki lahko izposodijo za 14 dni, izposojevalni rok pa je možno tudi podaljšati. Izjema so knjige obveznega domačega branja, ki imajo izposojevalni rok 7 dni. Možne so rezervacije gradiva.

– PREZENČNA IZPOSOJA

Mediotečno in referenčno gradivo je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice. Po dogovoru si je to gradivo možno izposoditi tudi čez vikend, torej od petka do ponedeljka.

– MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Pri uporabi medknjižnične izposoje plača uporabnik stroške, če jih knjižnica, ki gradivo izposoja, zaračunava.

5. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

 

6. OBNAŠANJE V PROSTORIH KNJIŽNICE

Uporabniki v knjižnici berejo knjige in revije, izbirajo in izposojajo knjižnično gradivo, pišejo referate in seminarske naloge, se učijo, pišejo domače naloge, se pogovarjajo s prijatelji, vendar ne preveč na glas, rešujejo knjižne uganke, pomagajo mlajšim učencem, uporabljajo računalnik in opravljajo druge naloge, ki so v skladu z delovanjem knjižnice.

Uporabnik, ki kljub opozorilu ne upošteva pravil vedenja , mora zapustiti knjižnični prostor.

7. UPORABA RAČUNALNIKA IN TISKALNIKA

Uporabniki lahko uporabljajo računalnik za iskanje gradiva po računalniškem katalogu šolske knjižnice, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij prek interneta. V knjižnici lahko učenci in učitelji v dogovoru s knjižničarko uporabljajo tiskalnik.

Pri uporabi računalnika imajo prednost učenci, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.

Računalnik lahko hkrati uporabljata največ dva učenca.

Kadar je računalnik prost, ga lahko učenci uporabljajo dalj časa, sicer pa je uporaba omejena na 15 minut.

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.