ERASMUS PLUS READING FOR LIFE

Načrt dela za Erasmus Plus KA 2 projekt

Branje za življenje/Reading for life

2021/2022

V projektu nas sodeluje 22 učiteljev in številčna skupina učencev iz petih evropskih šol. Glavna koordinatorska šola je romunska, ostali pa smo iz Slovenije, Portugalske, Španije in Norveške.

Projekt je smiselna nadgradnja prejšnjih mednarodnih aktivnosti, saj smo aktivnosti razširili na celotno predmetno stopnjo ter tudi na podružnico s prilagojenim programom.

Da bi učenci sprejeli raznolikost, morajo stopiti v stik z različnimi kulturami. Projekta Erasmus + in eTwinning sta odličen način za dostop do različnih kultur in tradicij. Spodbujati želimo branje, medtem pa učiti vrednote in spodbujati družbeno, intelektualno, moralno in čustveno rast. Cilji projekta so povezani s potrebami naših šol in prednostnimi nalogami, ki smo jih izbrali: spodbujanje socialne vključenosti, preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja in podpora prikrajšanim učencem, podpora razvoju učiteljev.

CILJI

  • Spodbujanje branja med učenci z ustvarjalnim pisanjem, dramo, mediji in novinarstvom ter ustvarjanjem videov,
  • podpiranje učiteljev pri sprejemanju skupnih in inovativnih praks, tako digitalnih kot nedigitalnih, in novih metod učenja, poučevanja, preverjanja in ocenjevanja,
  • razvijanje spretnosti 21. stoletja: ustvarjalnost in inovativnost, kritično razmišljanje in reševanje problemov, komunikacija, sodelovanje, informacijska pismenost, medijska pismenost, IKT pismenost

POSTOPEK DELA

Postopek dela je podrobno predstavljen v razpisni dokumentaciji. Zaradi situacije Covid pa so aktivnosti podaljšane za eno šolsko leto.

  1. časovno obdobje je obsegalo dejavnosti, ki so povezane s knjigo Varuh spominov, v četrtem časovnem obdobju pa smo izvajali aktivnosti na podlagi knjige Krive so zvezde.

Izvesti je potrebno še mobilnosti v Španijo, k nam v Slovenijo in na Norveško.

PRIČAKOVANI REZULTATI

– javne strani Twinspace

– Spletna stran projekta

– Facebook stran

– spletne revije

-evalvacije

-diseminacije

(Skupno 34 obiskov, današnjih obiskov 1)