IZPOSOJA GRADIVA ŠOLSKE KNJIŽNICE V ČASU POUKA NA DALJAVO

V času pouka na daljavo bo izposoja iz šolske knjižnice potekala v ustrezno prilagojenem načinu.

V kolikor si želite izposoditi kakšno knjižno gradivo,  sporočite to po e-pošti (knjiznica.oslitija@guest.arnes.si). Knjige vam bom pripravila, prevzeli pa jih boste lahko skozi okno šolske knjižnice vsak delovni dan od 10. do 12. ure. Istočasno lahko prebrane oz. izposojene knjige tudi vrnete. Za lažjo komunikacijo navajam še telefonsko številko šolske knjižnice: 018995197.

Po zalogi naše šolske knjižnice lahko brskate preko sistema COBISS V okence Knjižnica vpišete OSLIT.

 

Oktober – mednarodni mesec šolskih knjižnic

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL-International Association of School
Librarianship http://www.iasl-online.org/) tudi letos vabi k praznovanju in promociji šolskih
knjižnic.
V slovenskem prostoru bo projekt že tradicionalno koordinirala Sekcija za šolske knjižnice pri
Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.
Letošnje geslo “Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja” se nanaša na izzive, ki nam jih
prinaša nova realnost – življenje in sobivanje s svetovno pandemijo koronavirusa.
S praznovanjem želimo slovensko javnost opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov
pomen pri pridobivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije, razvijanju domišljije,
treningu socialnih veščin otrok, učencev in dijakov ter vzpostavitvi pozitivnega odnosa do
knjižnic in branja.

Bogatejši za nov nacionalni znak kvalitete

eTwinning Nacionalna podporna služba je enega naših lanskih projektnih izzivov ocenila takole:

“Projekt Healthy Plants for Sustainable Earth je bil posvečen mednarodnemu letu varstva rastlin. Učenci o s pomočjo projekta raziskovali pomen rastlim, endemske vrte, kako zgraditi rastlinjak… Projekt je bil ustrezno vpet v aktivnosti obšolskih dejavnosti in medpredmetno zastavljen, vključeval je tuj jezik, naravoslovje, računalništvo. Učenci so preko projekta krepili medkulturne, jezikove in digitalne kompetence.
Projekt je ustrezno naslovil temo varne rabe spleta in pravil obnašanja na spletu. Iz spletne učilnice je razvidno zelo dobro vzajemno sodelovanje in dobra komunikacija med projektnimi partnerji. Spletna učilnica je ustrezno organizirana, iz spletne učilnice je razbrati podroben plan izvedbe projektnih aktivnosti s časovnico. Učenci so ustrezno vpisani v TwinSpace. Iz spletne učilnice je razbrati da je bilo delo učencev osnovano na sodelovanju mednarodno mešanih ekip, vse je tudi podprto z ustrezno dokumentacijo. V sklopu projekta je nastal ustrezen sodelovalen končni izdelek v obliki e-knjige.
V projektu je bil uporabljen primeren nabor IKT orodji, primernih za starostno skupino vključenih dijakov. Orodja so bila ustrezno vključena v aktivnosti projekta: Wakelet, tricider, Padlet, Answergarden, Kahoot, Quizforyourfriend.
Evalvacijske aktivnosti so ustrezno izvedene, žal Twinspace ne ponuja podrobnih rezultatov evalvacije. Podatkov o diseminacijskih aktivnosti s strani slovenke šole ni na voljo.