Arhiv Značk: projekt

TA VESELI DAN ALI NOVI ZNAKI KVALITETE ZA LIBBROS

Ponedeljek, 27. 9. 2021, je bil dan za veselje. Nacionalna svetovalna služba nam je poslala sporočilo, da so naše tri lanske eTwinning projekte nagradili z znaki kvalitete.

Spoštovani/-a Nena Mandelj (Osnovna šola Litija),

Čestitke. Vaš projekt A JOURNEY THROUGH THE WATER smo nagradili z oznako kakovosti.

Projekt je obravnaval najrazličnejše vidike vode: besedno, likovno, fizično, kemično, literarno, glasbeno in je učence spodbujal k pravemu sodelovalnemu delu. Projekt je bil izveden v okviru interesne dejavnosti knjižničarski krožek.
Iz spletne učilnice je razvidna zelo dobra komunikacija med projektnimi partnerji. Usklajeno delo vseh sodelujočih bistveno prispeva k doseganju izmenjave in sodelovalnega dela na daljavo. Projekt odlikuje zelo dobro organizirana spletna učilnica, ki omogoča zelo dober vpogled v potek projektnih aktivnosti. Uporabljena IKT orodja so zelo dobro umeščena v projektne aktivnosti. Projekt zelo dobro naslovi temo varne rabe spleta in v aktivnosti vključuje učence. Spletna učilnica vsebuje pregledno gradivo o diseminacijskih aktivnosti, ki so bile dobro izvedene. Na ravni projekta so pregledno in dobro dokumentirate tudi evalavcijske aktivnosti, s pripadajočo analizo.
V projektno delo so bile zelo dobro umeščene mednarodno mešane ekipe učencev.

Za dodatne informacije vam je na voljo nacionalna podporna služba.

Lep pozdrav,
Ekipa eTwinning

Spoštovani/-a Nena Mandelj (Osnovna šola Litija),

Čestitke. Vaš projekt Wonder Citizens, Wonder World smo nagradili z oznako kakovosti.

Projekt je nastal na osnovi knjige Neskončna zgodba, na podlagi katere so se izvajale različne sodelovalne, ustvarjalne aktivnosti, ki so pripeljale do končne e-knjige.
Iz spletne učilnice je razvidna dobra komunikacija med projektnimi partnerji. Usklajeno delo vseh sodelujočih bistveno prispeva k doseganju izmenjave in sodelovanja na daljavo. Projekt odlikuje dobro organizirana spletna učilnica, ki omogoča ustrezen vpogled v potek projektnih aktivnosti. Uporabljena IKT orodja so ustrezno umeščena v projektne aktivnosti. Projekt ustrezno naslovi temo varne rabe spleta.
Področja izboljšave: Spletna učilnica vsebuje ustrezno gradivo o diseminacijskih aktivnosti, ki so bile ustrezni izvedene na ravni projekta. Potekale so na šolski ravni. V prihodnje vas spodbujamo, da objavite dieminacijeske aktivnosti tudi na drugih ravneh. Evalavcija je bila ustrezna in primerno predstavljena.

Za dodatne informacije vam je na voljo nacionalna podporna služba.

Lep pozdrav,
Ekipa eTwinning

Spoštovani/-a Nena Mandelj (Osnovna šola Litija),

Čestitke. Vaš projekt Animal Superheroes smo nagradili z oznako kakovosti.

V projektu so učenci spoznavali domače živali.
Iz spletne učilnice je razvidna dobra komunikacija med projektnimi partnerji. Usklajeno delo vseh sodelujočih bistveno prispeva k doseganju izmenjave na daljavo. Projekt odlikuje dobro organizirana spletna učilnica, ki omogoča ustrezen vpogled v potek projektnih aktivnosti. Uporabljena IKT orodja so ustrezno umeščena v projektne aktivnosti. Projekt dobro naslovi temo varne rabe spleta.

Področja izboljšave: Spletna učilnica vsebuje ustrezno gradivo o diseminacijskih aktivnosti, ki so bile dobro izvedene na ravni projekta. V prihodnje vas spodbujamo, da objavite dieminacijeske aktivnosti na  nacionalni ravni.  Evalavcija je bila ustrezno predstavljena. Spodbujamo vas, da v prihodnje dodate evalavciji analizo pridobljenih podatkov. V spletni učilnici ni razbrati delitev učencev v mednarodno mešane ekipe.

Za dodatne informacije vam je na voljo nacionalna podporna služba.

Lep pozdrav,
Ekipa eTwinning